برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

درحال رفع مشکل پیش آمده و انتقال می باشیماخبار و زمان فعال شدن سرورها را در کانال تلگرام دنبال کنید

با عضویت در کانال تلگرام جزء اولین افرادی باشید که از فعال شدن سرورها آگاه می شود

از صبر و شکیبایی شما دوستان سپاس گذاریم