تعرفه تبلیغات

Banner-Status
  • 60*468

    سایز بنر
  • وضعیت سرورها مکان قرار گیری
  • //tehran-gaming.com/status /http
Serverlist-Statusقرار دادن 2 آیپی با مشخصات اتصال و وضعیت آنلاین

  • وضعیت سرورها مکان قرار گیری
  • //tehran-gaming.com/status /http