سرور مجازی ویندوز ایران

IR-WinSSD 1
 • 15گیگابایت
  فضای هارد
 • 1024مگابایت DDR3 میزان رم
 • 1Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • برج میلاد - پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 2
 • 25گیگابایت
  فضای هارد
 • 2048مگابایت DDR3 میزان رم
 • 2Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • برج میلاد - پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 3
 • 35گیگابایت
  فضای هارد
 • 3072مگابایت DDR3 میزان رم
 • 3Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • برج میلاد - پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 4
 • 45گیگابایت
  فضای هارد
 • 4096مگابایت DDR3 میزان رم
 • 4Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • برج میلاد پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 5
 • 55گیگابایت
  فضای هارد
 • 5120مگابایت DDR3 میزان رم
 • 5Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • برج میلاد پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 6
 • 65گیگابایت
  فضای هارد
 • 6144مگابایت DDR3 میزان رم
 • 6Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • برج میلاد - پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن