اکانت Vip سرور کانتر 1.6

CS-Vip-Public


Vip در سرور Public تهران گیمینگ

 • P1.TGCS.IR:27015 آیپی سرور
 • Public Server نوع سرور
 • دارد دسترسی به منو VIP
 • دارد چت رنگی
 • دارد کلاه وی آی پی
 • دارد امکانات ویژه
CS-Vip-AimAwpKNF


Vip در AimAwpKNF تهران گیمینگ

AimAwpKNF در سرور Public تهران گیمینگ

 • P1.TGCS.IR:27015 آیپی سرور
 • AimAwpKNF Server نوع سرور
 • دارد دسترسی به منو VIP
 • دارد چت رنگی
 • دارد کلاه وی آی پی
 • دارد امکانات ویژه
CS-Vip-Deathrun


Deathrun در سرور Public تهران گیمینگ

 • 10.201.124.60:27017 Deathrun آیپی سرور
 • Deathrun Server نوع سرور
CS-Vip-GunGame


GunGame در سرور Public تهران گیمینگ

 • 10.201.124.60:27018 GunGame آیپی سرور
 • GunGame Server نوع سرور
CS-Vip-DeathMatch


DeathMatch در سرور Public تهران گیمینگ

 • 10.201.124.60:27019 DeathMatch آیپی سرور
 • DeathMatch Server نوع سرور
CS-Vip-JailBreak


JailBreak در سرور Public تهران گیمینگ

 • 10.201.124.60:27020 JailBreak آیپی سرور
 • JailBreak Server نوع سرور