هاست لینوکس ایران محدود DirectAdmin

IR-Host Linux 1

بازگرداني بک آپ رایگان می باشد .
استفاده از هاردهای پرسرعت SSD .

 • 100 مگابایت SSD

  فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 عدد ایمیل اکانت
 • 1 عدد دامین اضافه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • بله Unlimited MySql
 • بله Unlimited Ftp accounts
 • DirectAdmin نوع مدیریت
 • Html , PHP زبان برنامه نویسی
 • زیرساخت / آسیاتک دیتاسنتر
IR-Host Linux 2

بازگرداني بک آپ رایگان می باشد .
استفاده از هاردهای پرسرعت SSD .

 • 200 مگابایت SSD

  فضا
 • 70 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 عدد ایمیل اکانت
 • 1 عدد دامین اضافه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • بله Unlimited MySql
 • بله Unlimited Ftp accounts
 • DirectAdmin نوع مدیریت
 • Html , PHP زبان برنامه نویسی
 • زیرساخت / آسیاتک دیتاسنتر
IR-Host Linux 3

بازگرداني بک آپ رایگان می باشد .
استفاده از هاردهای پرسرعت SSD .

 • 300 مگابایت SSD

  فضا
 • 90 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 عدد ایمیل اکانت
 • 1 عدد دامین اضافه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • بله Unlimited MySql
 • بله Unlimited Ftp accounts
 • DirectAdmin نوع مدیریت
 • Html , PHP زبان برنامه نویسی
 • زیرساخت / آسیاتک دیتاسنتر
IR-Host Linux 4

بازگرداني بک آپ رایگان می باشد .
استفاده از هاردهای پرسرعت SSD .

 • 400 مگابایت SSD

  فضا
 • 110 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 عدد ایمیل اکانت
 • 1 عدد دامین اضافه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • بله Unlimited MySql
 • بله Unlimited Ftp accounts
 • DirectAdmin نوع مدیریت
 • Html , PHP زبان برنامه نویسی
 • زیرساخت / آسیاتک دیتاسنتر
IR-Host Linux 5

بازگرداني بک آپ رایگان می باشد .
استفاده از هاردهای پرسرعت SSD .

 • 500 مگابایت SSD

  فضا
 • 130 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 عدد ایمیل اکانت
 • 1 عدد دامین اضافه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • بله Unlimited MySql
 • بله Unlimited Ftp accounts
 • DirectAdmin نوع مدیریت
 • Html , PHP زبان برنامه نویسی
 • زیرساخت / آسیاتک دیتاسنتر
IR-Host Linux 6

بازگرداني بک آپ رایگان می باشد .
استفاده از هاردهای پرسرعت SSD .

 • 1000 مگابایت SSD

  فضا
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 عدد ایمیل اکانت
 • 1 عدد دامین اضافه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • بله Unlimited MySql
 • بله Unlimited Ftp accounts
 • DirectAdmin نوع مدیریت
 • Html , PHP زبان برنامه نویسی
 • زیرساخت / آسیاتک دیتاسنتر
IR-Host Linux 7

بازگرداني بک آپ رایگان می باشد .
استفاده از هاردهای پرسرعت SSD .

 • نامحدود SSD

  فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 20 عدد ایمیل اکانت
 • 2 عدد دامین اضافه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • بله Unlimited MySql
 • بله Unlimited Ftp accounts
 • DirectAdmin نوع مدیریت
 • Html , PHP زبان برنامه نویسی
 • زیرساخت / آسیاتک دیتاسنتر