سرور تیم اسپیک / TeamSpeak 3

دسته بندی ها:
Secure Transaction  فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و برای جلوگیری از تقلب آدرس آیپی شما (50.16.5.192) در سیستم ثبت خواهد شد